Drodzy Przyjaciele, Miłośnicy Dwóch Kółek i Przygody!

Na Ukrainie trwa wojna. Sytuacja ta jest niezwykle trudna dla naszych sąsiadów – często znajomych i bliskich nam osób.
Uważamy, że idee, jakie do tej pory urzeczywistnialiśmy poprzez nasze projekty podróżnicze, tj. braterstwo, szacunek dla innych narodów, pomoc i współpracę, powinny się właśnie teraz zmaterializować w formie pomocy dla naszych Braci z Ukrainy!

Stand With Ukraine

Dlatego gorąco zachęcamy wszystkich – podróżników, harcerzy oraz inne obserwujące nasz profil osoby – do udzielenia wsparcia.
Można wpłacić symboliczny datek, jak również pomóc w transporcie, zorganizować zbiórkę jedzenia czy zabawek dla dzieci. Wszystko będzie dobre i wartościowe, jeśli będziemy robili to z sercem i przekonaniem, że ten ekstremalnie trudny dla Ukraińców okres szybko minie.

Poniżej kilka sposobów pomocy Ukrainie:

Finansowo:

-> ZHP DLA UKRAINY: mBank 53 1140 1010 0000 5392 2900 1041
Tytułem: ZHP dla Ukrainy (w komentarzu numer do skopiowania)

-> Link do zrzutki: https://zrzutka.pl/razemdlaukrainy

Wolontariat (pomoc prawna, tłumaczenia, wsparcie psychologiczne, pomoc w opiece na dziećmi, opieka medyczna itd.) : https://ocalenie.org.pl/ukraina-pomoc

Zbiórka darów rzeczowych (odzież, żywność, artykuły higieniczne): https://pck.pl/zbiorka-darow-rzeczowych-dla-cuhcodzcow-z…/

Zapewnienie noclegów, opieki tymczasowej uchodźcom: https://mapagoscinnosci.pl/

Wsparcie psychologiczne (nie tylko dla uchodźców): https://naglesami.org.pl/…

Materiały dla rodziców i opiekunów „Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie”: https://www.facebook.com/DajemyDzieciomSile/posts/10160053753674042

Inne działania pomocowe (np. transport): https://www.facebook.com/groups/683793819641997/

Bądźmy razem i pomagajmy potrzebującym w tych ciężkich chwilach! 
Zespół Bike Jamboree
Zarząd i Rada Fundacji Światowe Jamboree


————————————-
🇺🇦
Шановні Друзі, Любителі Двох Коліс та Пригод!
В Україні йде війна. Ця ситуація надзвичайно складна для наших сусідів – часто друзів та близьких нам людей.
Віримо, що ідеї, які ми досі реалізовували через наші туристичні проекти, а саме братерство, повага до інших народів, допомога та співпраця,
тепер мають втілитсь

у вигляді допомоги нашим побратимам з України!
Тому ми наполегливо закликаємо всіх – мандрівників, скаутів та інших підписників нашого профілю, надати підтримку.
Ви можете зробити символічну пожертву, а також допомогти з транспортом, організувати збір їжі чи іграшок для дітей. Все буде добре і цінно,
якщо ми будемо робити це з серцем і з переконанням, що цей надзвичайно важкий для Українців період швидко мине.

Нижче наведено кілька способів допомоги Україні:

Фінансово:
-> ZHP DLA UKRAINY/ ДЛЯ УКРАЇНИ: mBank
53 1140 1010 0000 5392 2900 1041
Tитул: ZHP dla Ukrainy (w komentarzu numer do skopiowania)
-> Посилання на збір коштів:
https://zrzutka.pl/razemdlaukrainy
Волонтерство (юридична допомога, переклади, психологічна підтримка, допомога по догляду за

дітьми, медичне обслуговування, тощо):
https://ocalenie.org.pl/ukraina-pomoc

Збір матеріальних подарунків (одяг, їжа, предмети гігієни):
https://pck.pl/zbiorka-darow-rzeczowych-dla-cuhcodzcow-z…/

Забезпечення проживання та тимчасового догляду біженцям:
https://mapagoscinnosci.pl/

Психологічна підтримка (не тільки для біженців):
https://naglesami.org.pl/…

Матеріали для батьків та опікунів «Як говорити з дітьми про війну»:
https://www.facebook.com/DajemyDzieciomSile/posts/10160053753674042

Інші допоміжні види діяльності (наприклад транспорт):
https://www.facebook.com/groups/683793819641997/
Будьмо разом і допoмагаймо потребуючим у ці важкі часи!

Kоманда Bike Jamboree
Правління та Рада Світового Фонду Jamboree