„Patrz szeroko. I nawet kiedy wydaje ci się, że patrzysz szeroko – ciągle patrz jeszcze szerzej.”

Robert Baden Powell

Dzień Myśli Braterskiej to wyjątkowe święto wszystkich skautów na świecie, które skłania do refleksji.
Życzymy Wam, abyście znaleźli czas zarówno na zadumę, ale także na spotkania, rozmowy i snucie odważnych planów, nie tylko rowerowych.


Nie bójcie się wyzwań, bo to zawsze sprzyja ciekawym przygodom – coś o tym wiemy!
Niech w ich realizacji nie zabraknie wsparcia i braterstwa oraz uśmiechu i satysfakcji.
Do zobaczenia gdzieś na rowerowym szlaku! 🙂